3. Estudi de viabilitat

3. Estudi de viabilitat

Febrer i març

Una comissió formada per personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica, jurídica i econòmica de les propostes recollides.

Una vegada valorades, es divulgaran els resultats de la valoració a través de tots els mitjans disponibles i de forma individualitzada a les persones que hagin presentat propostes.

Documents

Títol Fitxer
Informe de validació de les propostes