INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

Títol Fitxer
Plenari municipal
Junta de govern local
Junta de govern local (Modificació de competències)
Comissió informativa i Comissió especial de comptes
Tinents d'alcalde i regidors delegats
Delegacions alcaldia - novembre 2016
Grups polítics
Règim de dedicació dels càrrecs electes
Règim de dedicació dels càrrecs electes (actualització desembre 2017)
Indemnitzacions pels càrrecs electes
Cartipàs municipal

PLENARI MUNICIPAL

1) convocatòria i ordre del dia

Títol Fitxer
Convocatòria ple ordinari 28 de gener de 2016
Ordre del dia ple ordinari 28 de gener de 2016
Convocatòria ple ordinari 7 d'abril de 2016
Ordre del dia ple ordinari 7 d'abril de 2016
Convocatòria ple ordinari 1 de juny de 2016
Ordre del dia ple ordinari 1 de juny de 2016
Convocatòria ple extraordinari 21 de juliol de 2016
Ordre del dia ple extraordinari 21 de juliol de 2016
Convocatòria ple ordinari 28 de juliol de 2016
Ordre del dia ple ordinari 28 de juliol de 2016
Convocatòria ple ordinari 29 de setembre de 2016
Ordre del dia ple ordinari 29 de setembre de 2016
Convocatòria ple extraordinari 24 de novembre de 2016
Ordre del dia ple extraordinari 24 de novembre de 2016
Convocatòria ple ordinari 1 de desembre de 2016
Ordre del dia ple ordinari 1 de desembre de 2016
Convocatòria ple ordinari 2 de febrer de 2017
Ordre del dia ple ordinari 2 de febrer de 2017
Convocatòria ple extraordinari 16 de febrer de 2017
Ordre del dia ple extraordinari 16 de febrer de 2017
Convocatòria ple ordinari 6 d'abril de 2017
Ordre del dia ple ordinari 6 d'abril de 2017
Convocatòria ple ordinari 1 de juny de 2017
Ordre del dia ple ordinari 1 de juny de 2017
Convocatòria ple ordinari 27 de juliol de 2017
Ordre del dia ple ordinari 27 de juliol de 2017
Convocatòria ple ordinari 5 d'octubre de 2017
Ordre del dia ple ordinari 5 d'octubre de 2017
Convocatòria ple extraordinari 23 de novembre de 2017
Ordre del dia ple extraordinari 23 de novembre de 2017
Convocatòria ple ordinari 30 de novembre de 2017
Ordre del dia ple ordinari 30 de novembre de 2017
Convocatòria ple ordinari 1 de febrer de 2018
Ordre del dia ple ordinari 1 de febrer de 2018
Convocatòria ple ordinari 28 de març de 2018
Ordre del dia ple ordinari 28 de març de 2018
Convocatòria ple ordinari 6 de juny de 2018
Ordre del dia ple ordinari 6 de juny de 2018
Convocatòria ple ordinari 26 de juliol de 2018
Ordre del dia ple ordinari 26 de juliol de 2018
Convocatòria ple ordinari 27 de setembre de 2018
Ordre del dia ple ordinari 27 de setembre de 2018
Convocatòria ple ordinari 29 de novembre de 2018
Ordre del dia ple ordinari 29 de novembre de 2018

2) actes del ple

2014

Títol Fitxer
1.- Sessió ordinària de data 30/01/2014
2.- Sessió extraordinària de data 26/02/2014
3.- Sessió ordinària de data 27/03/2014
4.- Sessió extraordinària de data 28/04/2014 pel sorteig dels membres de mesa (no es publica en compliment de la LOPD)
5.- Sessió ordinària de data 29/05/2014
6.- Sessió ordinària de data 31/07/2014
7.- Sessió ordinària de data 25/09/2014
8.- Sessió ordinària de data 27/11/2014
9.- Sessió extraordinària de data 21/12/2014

2015

Títol Fitxer
1.- Sessió ordinària de data 29/01/2015
2.- Sessió ordinària de data 25/03/2015
3.- Sessió extraordinària de data 28/04/2015 pel sorteig de membres de mesa (no es publica en compliment de la LOPD)
4.- Sessió extraordinària de data 10/06/2015
5.- Sessió extraordinària de data 13/06/2015
6.- Sessió extraordinària de data 30/06/2015
7.- Sessió ordinària de data 30/07/2015
8.- Sessió extraordinària de data 2 de setembre de 2015, pel sorteig de membres de mesa (no es publica en compliment de la LOPD)
9.- Sessió ordinària de data 1/10/2015
10.- Sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2015, pel sorteig de membres de mesa (no es publica en compliment de la LOPD)
11.- Sessió ordinària de data 3/12/2015

2016

Títol Fitxer
1.- Sessió ordinària de data 28/01/2016
2.- Sessió ordinària de data 7/04/2016
3.- Sessió ordinària de data 1/06/2016
4.- Sessió extraordinària de data 21/07/2016
5.- Sessió ordinària de data 28/07/2016
6.- Sessió ordinària de data 29/09/2016
7.- Sessió extraordinària de data 24/11/2016
8.- Sessió ordinària de data 1/12/2016

2017

Títol Fitxer
1.- Sessió ordinària de data 2/2/2017
2.- Sessió extraordinària de data 16/2/2017
3.- Sessió ordinària de data 6/4/2017
4.- Sessió ordinària de data 1/6/2017
5.- Sessió ordinària de data 27/7/2017
6.- Sessió ordinària de data 5/10/2017
7.- Sessió extraordinària de data 23/11/2017 pel sorteig de membres de mesa eleccions 21-D (no es publica en compliment de la LOPD)
8.- Sessió ordinària de data 30/11/2017

2018


Títol Fitxer
1.- Sessió ordinària de data 1/2/2018
2.- Sessió ordinària de data 28/3/2018
3.- Sessió ordinària de data 6/6/2018
4.- Sessió ordinària de data 26/7/2018
5.- Sessió ordinària de data 27/9/2018

JUNTA DE GOVERN LOCAL - ACORDS


Títol Fitxer

EMPLEATS PÚBLICS


Títol Fitxer
Conveni personal funcionari
Conveni personal laboral
Relació llocs de treball
Representants sindicals dels treballadors
Convocatòries

DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS


Títol Fitxer
Declaració de béns corporació 2015