Notícies / Subvenció de la Diputació per actuacions necessàries per fer complir les normes de seguretat de les piscines municipals

10/10/2019
Subvenció de la Diputació per actuacions necessàries per fer complir les normes de seguretat de les piscines municipals
La Diputació de Tarragona, en data 23 d’agost de 2019, va resoldre concedir a l’Ajuntament de la Canonja una subvenció destinada al finançament de les actuacions necessàries per fer complir les normes de seguretat de l’ús de les piscines municipals instal·lades al poliesportiu Josep Canadell i Veciana, per import de 759,40 €.