Notícies / Relació provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball d'auxiliars administratius

20/02/2020
Relació provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball d'auxiliars administratius

Es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició.

Podeu consultar aquesta informació a l'àrea de Governació i Recursos Humans d'aquesta plana web o bé fent CLIC AQUÍ.