Notícies / Plaça vigilant municipal mitjançant mobilitat horitzontal interadministrativa

17/05/2019
Plaça vigilant municipal mitjançant mobilitat horitzontal interadministrativa

Es fa pública la relació provisional d'admesos i exclosos, i data de les proves, per la plaça de vigilant municipal mitjançant mobilitat horitzontal interadministrativa.


Podeu consultar aquesta informació al tauler d'anuncis de la seu electrònica o bé fent CLIC AQUÍ.