Notícies / La Canonja aprova una moció conjunta relativa a l’accident d’IQOXE

03/02/2020
La Canonja aprova una moció conjunta relativa a l’accident d’IQOXE

El plenari municipal de l’Ajuntament de la Canonja del mes de gener va estar gairebé tot centrat en l’explosió de la indústria química IQOXE. La sessió va començar amb un minut de silenci per les víctimes i els ferits en l’accident del passat 14 de gener i va transcorre amb els punts de l’ordre del dia per acabar amb l’aprovació d’una moció presentada per tots els grups municipals relativa a l’accident.

Es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, per l’exclusió de la finca del Mas de l’Hort de l’Abeurador de l’àmbit del pla especial de les Hortes, que serà seu del futur Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella.

També es va aprovar definitivament el Projecte Executiu de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Orfeó Canongí i l’expedient de contractació per adjudicar les obres compreses en aquest projecte. 

Un dels punts més destacats del ple va ser la moció conjunta de tots els grups polítics en relació a l’accident produït a IQOXE. La moció comença amb una explicació dels fets ocorreguts el passat 14 de gener, per continuar amb una radiografia del panorama químic del polígon sud: “Aquest sector industrial del Camp de Tarragona, i les activitats que hi estan associades, representen una important activitat econòmica pel territori, generant milers de llocs de treball directes i indirectes. No podem entendre la realitat actual del nostre territori sense la potent activitat industrial. I tampoc es pot entendre sense la implicació corresponsable de tots els agents implicats: industrials, institucionals i socials del territori per tal d’assegurar el futur econòmic del Camp de Tarragona amb una indústria forta, potent, competitiva i de qualitat en els processos, amb condicions laborals dignes, mediambientalment sostenible i no nociva per a la salut de les persones sense que, en cap cas, l’augment dels beneficis econòmics de les corporacions industrials pugui passar per sobre de la seguretat, la salut o la vida dels habitants d’aquest territori.”

Continua dient que “l’accident ocorregut a IQOXE ha posat de manifest, però, l’existència de riscos fins ara no contemplats i que no havien estat avaluats, així com també l’evidència de la necessitat de revisar els protocols de comunicació i d’actuació per la protecció de la població en cas d’incident greu, al fer-se palès que hi va haver descoordinació comunicativa entre l’empresa, els serveis d’emergència, els responsables polítics i la població. D’això se’n desprenen possibles errors en l’aplicació dels protocols que no només podien haver posat en perill la població sinó també els equips d’emergències.”

Pel que fa als acords, els grups van aprovar:

Instar al Parlament de Catalunya a crear una comissió d'investigació que permeti conèixer amb detall el que va succeir durant l'emergència del passat 14 de gener.

Instar al Govern de la Generalitat a dur a terme una revisió completa dels protocols d’actuació en cas d’emergència recollits en el PLASEQCAT.

Sol·licitar, a totes les administracions implicades, l’elaboració de plans de conscienciació, divulgació i formació per a garantir que el conjunt de la ciutadania conegui què ha de fer en cas d’alerta i/o emergència, posant en marxa actuacions per aconseguir aquest objectiu.

Instar, als ens competents, a dur a terme la redacció i aprovació d’una nova legislació i normativa pels que fa a les mesures de seguretat, qualitat ambiental, condicions de treball i riscos laborals del sector industrial químic que contempli també el control periòdic, fiscalització i sancions en cas d’incompliment.

Demanar al Govern de l’Estat la creació d’una Agència de Seguretat Industrial Química. Demanar a la Generalitat de Catalunya que es personi com acusació particular en cas de que les actuacions judicials, ara sota secret de sumari, que s’estan duen a terme, suposessin responsabilitats de tipus penal per part de l’empresa IQOXE. L’Ajuntament també és personarà, prèvia acreditació dels requisits i tràmits procedimentals establerts per l’ordenament jurídic, si es dóna aquest supòsit. I per últim, posar els recursos de l’Ajuntament a disposició de les persones afectades per a resoldre qualsevol necessitat o dubte que aquestes tinguin.

En l'apartat de mocions també es va aprovar la moció d'alcaldia de felicitació al cos de la Guàrdia Municipal i a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, per la seva actuació en la gestió de l'emergència derivada de l'accident del passat 14 de gener.

L’apartat de precs i preguntes va estar centrat també en les causes i conseqüències de l’accident i la gestió de l’emergència.


Moció conjunta IQOXE