Notícies / L’Ajuntament aprova el projecte d’un equipament d’usos polivalents

05/12/2017
L’Ajuntament aprova el projecte d’un equipament d’usos polivalents

El plenari de l’Ajuntament de la Canonja celebrat el passat 30 de novembre va aprovar, de forma inicial, el projecte bàsic i d’execució d’un equipament d’usos polivalents a la Rambla 15 d’abril. Aquest equipament serà destinat a l’activitat del col·lectiu de la gent gran i altres serveis que es considerin necessaris.

També en aquest ple es va aprovar la proposta d’acord relativa a les tarifes de subministrament d’aigua i clavegueram per a l’exercici 2018. Pel que fa a les tarifes de clavegueram, es produeix un increment percentual del 4%, i respecte de l’aigua, s’augmenta la tarifa mitjana en un 1,24%. Cal recordar que aquestes tarifes portaven 4 anys pràcticament congelades.

Un altre de les propostes aprovades en el plenari de novembre va ser la que regula la concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la Canonja. Aquesta subvenció s’ha ampliat a altres carrers amb clau urbanística R-1 que l’any passat no contemplava, com són: Masricart, Raval, Marina, Avinguda de la Florida, Antoni Brosa i Plaça Mestre Gols.

Un dels punts importants de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost municipal per l’any 2018 que ascendeix a 13.307.150,00 euros i que contempla un capítol d’inversions de gairebé 3,5 milions d’euros, sense deixar de banda la vessant social.