Notícies / El ple de juliol aprova l’increment de diversos ajuts i subvencions

26/07/2019
El ple de juliol aprova l’increment de diversos ajuts i subvencions

Del ple de l'Ajuntament de la Canonja del mes de juliol, cal destacar l’aprovació de noves bases reguladores de concessió d’ajuts i subvencions: les de llibres i material escolar, les de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic i d'ajuts per estudis universitaris; les de subvencions a la natalitat i/o l'adopció; els ajuts per a fer efectives despeses bàsiques de la llar; i les de subvencions de suport a l'activitat comercial i empresarial. Cal destacar l’increment dels imports aprovats en les dues primeres: els ajuts escolars i universitaris dels que teniu la informació ampliada al “Serà notícia” d’aquest mateix butlletí i els de natalitat i/o adopció que s’incrementen a 175 €.

El consell plenari va aprovar també una modificació de crèdit que conté, com element més destacable, la dotació pressupostària necessària per tirar endavant les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici del Orfeó Canongí, el projecte de les quals també es va aprovar inicialment en el mateix ple.

Altres punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació del compte general de l'exercici 2018 i l’elecció del jutge de pau titular i suplent de la Canonja.

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar al Portal de Transparència, que es troba a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, una vegada aprovades en la sessió plenària següent.