Notícies / Control poblacional del tudó i de colom roquer els dies 20 i 27 d’agost i 3 i 10 de setembre de 2017 al Barranc de la Boella

18/08/2017
Control poblacional del tudó i de colom roquer els dies 20 i 27 d’agost i 3 i 10 de setembre de 2017 al Barranc de la Boella

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha resolt autoritzar  excepcionalment el control poblacional de tudó (Columba palumbus) i de colom roquer (Columba livia) com a mesura preventiva i/o activa per danys en zona de seguretat (T-ZS004), al barranc de la Boella, els dies 20 i 27 d’agost i 3 i 10 de setembre de 2017.

Aquesta autorització només permet l’ús de l’arma de foc en accions puntuals i selectives de control poblacional de tudó (Columba palumbus) i de colom roquer (Columba livia), no es permet l’ús auxiliar de gossos de caça.

Per tal de poder fer ús d’aquesta autorització, les persones a les quals els hi hagi estat concedida, caldrà que es trobin en disposició de la llicència de caça vigent tipus A, la corresponent assegurança obligatòria i la preceptiva documentació de les armes.
Les persones excepcionalment autoritzades assumeixen totes les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions dutes a terme a l’empara d’aquest permís.

Les persones a les quals es concedeix aquesta autorització resten obligades a l’exhibició del document que l’acrediti a requeriment d’un membre del Cos d’Agents Rurals, dels Mossos d’Esquadra i de la Guardia Civil o de qualsevol altre agent de l’autoritat competent que els ho exigeixi.