Notícies / Ajornament del termini de pagament dels tributs fins al 31 d'agost

07/06/2018
Ajornament del termini de pagament dels tributs fins al 31 d'agost

Atesa la situació de concurs mercantil de l'empresa que realitzava els repartiments de les cartes de pagament de BASE-Gestió d'ingressos i, a més, per la situació del litigi que s'ha presentat davant la Junta de Contractació, per disconformitat en l'adjudicació del concurs contractual, s'han produït retards importants en el repartiment de les cartes de pagament dels conceptes tributaris i, concretament, en el nostre municipi pels conceptes corresponents a l'IBI-Urbà, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, les taxes d'escombraries, la taxa d'ocupació de domini públic per guals i la taxa de conservació de cementiri.

Davant els problemes que pot provocar aquesta circumstància als contribuents, i amb la voluntat de facilitar el pagament d'aquests tributs, el ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada ahir 6 de juny, va acordar una modificació del calendari del contribuent amb l'ampliació de termini de fi de pagament de voluntària, de manera que aquest finalitzi el dia 31 d'agost del 2018.

En un breu període de temps s'efectuarà el repartiment del les cartes de pagament que contemplaran ja la nova data de fi de termini.

Aquest acord s'ha comunicat a BASE-Gestió d'ingressos per a que procedeixi a la seva aplicació i publicació al BOPT.