Fills il·lustres / Manuel Borràs i Ferré

Manuel Borràs i Ferré

Un home d'Església i un testimoni de Crist

El dia 12 d'agost de 1936, un home va ser vilment occit a la carretera del coll de Lilla. El seu cos va ser deixat allí, abandonat i mig cremat, i fins avui encara no s'han localitzat les seves restes. Aquest home era bisbe i canongí. Víctima d'una guerra entre germans.

Batejat a la parròquia de Sant Sebastià el dia 12 de setembre de 1880, aviat sentí la vocació del presbiterat. Canonge i degà del capítol de la catedral de Tarragona, fou consagrat bisbe l'1 de juliol de 1934. l'amor i el bon record del novell bisbe amb la Canonja es manifestà set dies més tard, quan hi féu la seva primera visita pastoral. Nomenat bisbe auxiliar de Tarragona, la seva biografia estigué vinculada íntimament a la del cardenal Francesc d'A. Vidal i Barraquer, arquebisbe titular de la seu tarragonina. El bisbe Manuel Borràs, fou abans que tot un eclesiàstic, en el sentit més alt i noble de la paraula, això és, un home d'Església i un servidor fidel. Acompanyà sempre el cardenal Vidal i Barraquer, quan fou nomenat bisbe de Solsona, i després a Tarragona, primer com a vicari general i després com a bisbe auxiliar. Rigorós en el treball quotidià, fidel, abnegat i servicial.

La seva correspondència el revela com un home serè i amable, delicat i atent amb les persones, assenyat i prudent. Estimà la seu catedralícia i l'Arxidiòcesi amb un gran interès per les obres d'embelliment de la catedral. Mai féu política de partit. La seva humanitat revela la seva profunda vida espiritual, viscuda amb fidelitat i discreció, especialment durant els anys atzarosos que precediren l'estrall del 1936, refugiat primer a Poblet i després detingut i empresonat a Montblanc juntament amb el cardenal Vidal i Barraquer. Els seus dos destins se separaren després d'una abraçada fraternal. Al cardenal l'esperava l'exili dolorós, fins i tot l'oblit dels seus, un veritable martiri del cor. El bisbe Manuel Borràs assumí pacientment el martiri. El pensador Blais Pascal va dir que ell només prenia en consideració aquelles veritats per les quals els homes són capaços de donar la vida. I aquesta veritat per al bisbe Borràs, com per als creients, és Crist. El dia que el bisbe Manuel Borràs sigui inscrit en el martirologi de l'Església serà un dia de gran goig per tota la comunitat de la Canonja*.

Font: Rafael Serra i Abellà
Personatges il·lustres del Baix Camp i del Tarragonès Edita a. IAS Març de 2009 

* Fou beatificat el 13 d'octubre de 2013