Promoció econòmica i Ocupació

Promoció econòmica i Ocupació

L'objectiu d'aquesta àrea és impulsar el creixement econòmic i fomentar la creació d'ocupació en l'àmbit local, per tal d’afavorir la diversificació de l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball. 


És tasca d'aquest departament posar en funcionament i donar suport a serveis i projectes que afavoreixin la dinamització sociolaboral del municipi, el foment de la creació de noves empreses i l'emprenedoria. Així com prendre iniciatives que contribueixin a augmentar les possibilitats d'ocupació, formació, assessorament i orientació laboral.


La recerca activa d'ajuts i subvencions per tal de disposar de més recursos per a projectes d'ocupació que afavoreixin als canongins i canongines, és també competència d'aquesta àrea municipal. Alhora que s'ocupa del desenvolupament local, la dinamització del territori i de la iniciativa empresarial, les activitats firals i mercats, la indústria, el comerç, el consum i l'obertura de noves activitats econòmiques.

La Borsa de Treball municipal

La Borsa de Treball municipal

Actua com a intermediària de les ofertes de feina entre canongins i canongines i les empreses del mateix municipi i entorn.


Continuar llegint

Oferta d'Ocupació Pública

Oferta d'Ocupació Pública

Aquí trobareu els anuncis de les últimes ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de la Canonja.

Impuls i Foment de l'Ocupació

Impuls i Foment de l'Ocupació
L'Ajuntament de la Canonja impulsa ajuts per tal d'incentivar la creació de llocs de treball al municipi i estableix un sistema d'incentius per a la contractació de persones del municipi, la promoció de l'emprenedoria i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses al municipi.

Títol Fitxer

Fira d'antiquaris i brocanters

  • Primer diumenge de cada mes
  • Avingudes Collblanc i les Garrigues

Amb l'objectiu de consolidar les activitats al carrer i potenciar la imatge del municipi, l'àrea de Promoció Econòmica ha posat en marxa la Fira d'Antiquaris i Brocanters. La fira es du a terme cada primer diumenge de mes, al matí, a les avingudes Collblanc i les Garrigues. S'hi poden trobar parades amb: Objectes de numismàtica, filatèlia, litografia i postals, obres artístiques (pintura, escultura, forja,...); llibres d'ocasió; maquinària i mecànica antiga; instruments musicals, i altres objectes antics, de col·leccionista i/o de segona mà...