Participació ciutadana

La participació ciutadana és fonamental per al sistema democràtic. Per aquesta raó aquesta àrea municipal treballa per afavorir la implicació de la ciutadania i de les entitats en la presa de decisions del govern, mitjançant diferents canals i mètodes per tal de millorar la qualitat de la gestió pública i, per tant, de la vida dels canongins i canongines.

És competència d'aquesta àrea potenciar les vies ja existents de comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament i obrir-ne de noves per millorar la interactivitat, la participació i la implicació dels ciutadans en la vida i el desenvolupament del poble. Així com, transmetre i recollir les necessitats de la ciutadania i atendre les queixes, suggeriments i agraïments de la ciutadania en relació a les actuacions de l'Ajuntament, per tal d'aconseguir unes polítiques més properes a la voluntat ciutadana.  

Pressupostos Participatius

Pressupostos Participatius
L’Ajuntament de la Canonja va impulsar l'any 2017 el projecte de pressupostos participatius per tal que els ciutadans puguin proposar, debatre i decidir el destí d'una part del pressupost municipal destinats a inversions.
L’objectiu principal és implicar als canongins en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació.

L'Altaveu Ciutadà

L'Altaveu Ciutadà

L’Ajuntament de la Canonja està treballant per ser cada dia un govern més obert. Amb aquest objectiu l'any 2013 va posar en marxa el projecte “Altaveu Ciutadà” que consisteix en una plataforma on el ciutadà  pot expressar la seva valoració i opinió entorn les accions que realitza l’Ajuntament i entorn les problemàtiques i necessitats del municipi.

La participació en aquest projecte consisteix en respondre diferents formularis telemàtics que s’envien periòdicament i personalment a les persones voluntàries. Les aportacions recollides serveixen per ajudar a l’Ajuntament a dissenyar o redirigir les seves actuacions.

D'aquesta manera, l'”Altaveu” vol fomentar la col·laboració i participació de la ciutadania de la Canonja en la gestió municipal, garantint una escola activa de les opinions i tenir-les en compte a l'hora de prendre les decisions pertinents.

Títol Fitxer
Resultats de la 6a onada
Resultats de la 5a onada
Resultats de la 4a onada
Resultats de la 3a onada
Resultats de la 2a onada
Resultats de la 1a onada