Agenda / Ampliació de l'horari d'obertura del Cementiri per Tots Sants

Ampliació de l'horari d'obertura del Cementiri per Tots Sants

26/10/2020 - 02/11/2020

  • Del 26 al 30 d'octubre: de 9 a 18 h
  • Del 31 d'octubre al 2 de novembre: de 9 a 20 h

Enguany i degut a la pandèmia, el cementiri municipal aplicarà tot un seguit de mesures per garantir la seguretat en el recinte i evitar aglomeracions. S’establirà un control en l’aforament que estarà degudament senyalitzat, serà obligatori l’ús de mascareta, caldrà respectar la distància de seguretat entre persones i fer cas de les recomanacions del personal de seguretat i de l’Ajuntament.

El cementiri s’ha dividit en dos sectors, cadascun amb la seva entrada i sortida, per accedir d’un sector a l’altre caldrà sortir a l’exterior. En cada entrada hi haurà personal de control i solucions hidroalcohòliques per la neteja de mans. En cas d’utilitzar les escales mòbils, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després del seu ús. No es pot menjar ni beure en tot el recinte.

No caldrà fer cita prèvia per visitar el cementiri, però recomanem un temps màxim d’estada de 30 minuts per persona. Els grups poden ser de fins a 6 persones i serà necessari seguir les indicacions i la senyalització en tot moment.